Chính sách bảo mật

TICOM INTERNATIONAL LIMITED COMPANY ("TICOM," "Công ty," "chúng tôi," và "của chúng tôi,") tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách tuân thủ chính sách bảo mật này. Chính sách này mô tả:

 • các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là các "Dịch vụ" của chúng tôi); và
 • các thực hành của chúng tôi trong thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.

Chính sách này chỉ áp dụng đối với thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, trong email, văn bản và các phương tiện thông tin điện tử khác được gửi qua hoặc có kết nối với các Dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách này KHÔNG áp dụng đối với thông tin mà bạn cung cấp cho, hoặc được thu thập bởi, bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như các nhà hàng mà bạn đặt bàn trước và/hoặc thanh toán thông qua các Dịch vụ của chúng tôi và các mạng xã hội mà bạn sử dụng kết nối với các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​trực tiếp với các bên thứ ba về thực tiễn bảo mật của họ.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ các chính sách và thực hành của chúng tôi đối với thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thực hành của chúng tôi, bạn nên lựa chọn không sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi thực hiện thay đổi được coi là bạn đã đồng ý với những thay đổi, vì vậy hãy xem chính sách này định kỳ để cập nhật.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các thông tin:

 • theo đó bạn có thể được xác định danh tính cá nhân; và/hoặc
 • về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ của chúng tôi và chi tiết về việc sử dụng dịch vụ của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin này:

 • trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi, và/hoặc
 • tự động khi bạn điều hướng qua các Dịch vụ của chúng tôi (thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm thông tin sử dụng, địa chỉ IP và các thông tin được bằng cookie, kỹ thuật ảnh điểm (web beacon) và các công nghệ theo dõi khác).

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua các Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Thông tin tài khoản của bạn: Tên đầy đủ, địa chỉ email, mã bưu chính, mật khẩu và các thông tin khác mà bạn có thể cung cấp bằng tài khoản của bạn, như giới tính, số điện thoại di động và trang web. Hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai như một phần trong hồ sơ tài khoản của bạn. Bạn có thể tùy ý cung cấp cho chúng tôi thông tin này thông qua các dịch vụ đăng nhập bên thứ ba như Facebook và Google Plus. Trong trường hợp này, chúng tôi lấy và lưu trữ bất kỳ thông tin nào được bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các Dịch vụ đăng nhập.
 • Sở thích của bạn: Sở thích và các thiết lập của bạn như múi giờ và ngôn ngữ.
 • Nội dung của bạn: Thông tin bạn cung cấp thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các đánh giá, hình ảnh, ý kiến, danh sách, người theo dõi, những người dùng mà bạn theo dõi, thông tin chi tiết đặt bàn nhà hàng hiện tại và trước đó, chi tiết và lịch sử đặt mua thức ăn, nhà hàng yêu thích, yêu cầu đặc biệt về nhà hàng, thông tin liên lạc của người bạn thêm vào, hoặc thông báo về, các lần đặt bàn nhà hàng của bạn thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, tên và các thông tin khác mà bạn cung cấp trên Dịch vụ của chúng tôi, và các thông tin khác trong hồ sơ tài khoản của bạn.
 • Các tìm kiếm và hoạt động khác của bạn: Các thuật ngữ tìm kiếm mà bạn đã tìm và kết quả mà bạn đã chọn.
 • Thông tin duyệt web của bạn: Bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi bao lâu và sử dụng các tính năng nào; các quảng cáo bạn nhấp vào.
 • Các giao tiếp của bạn.Các giao tiếp giữa bạn và người dùng khác hoặc các thương gia thông qua các Dịch vụ của chúng tôi; bạn tham gia cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến, rút ​​thăm trúng thưởng, chương trình thi hoặc khuyến mãi; yêu cầu của bạn về các tính năng nhất định (ví dụ, thư tin, cập nhật hoặc các sản phẩm khác); các giao tiếp của bạn với chúng tôi về cơ hội việc làm đăng trên các dịch vụ.
 • Thông tin giao dịch của bạn: Nếu bạn đặt chỗ hoặc mua hàng thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi được phép thu thập và lưu trữ thông tin về bạn để xử lý yêu cầu của bạn và tự động điền các mẫu cho các giao dịch sau này, bao gồm (nhưng không giới hạn) số điện thoại, địa chỉ, email, thông tin thanh toán của bạn và thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán. Thông tin này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba hỗ trợ việc xử lý và đáp ứng các yêu cầu của bạn, gồm cả bên xử lý cổng thanh toán theo PCI (Ngành thanh toán bằng thẻ). Khi bạn gửi thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán, chúng tôi mã hóa thông tin này bằng các công nghệ tiêu chuẩn trong ngành, sẽ được mô tả thêm trong phần "Thông tin thẻ thanh toán." Nếu bạn viết đánh giá về các doanh nghiệp mà bạn thực hiện giao dịch thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi được phép hiển thị công khai thông tin mà bạn giao dịch với các doanh nghiệp đó.

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để cải thiện chức năng hoạt động và nâng cao chất lượng các Dịch vụ của chúng tôi, và để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn khi sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo phù hợp, hỗ trợ cho bạn, giao tiếp với bạn, và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Thông tin về tin nhắn của bạn.
Nếu bạn trao đổi tin nhắn với những người khác thông qua các Dịch vụ, chúng tôi có quyền lưu trữ chúng để xử lý và cung cấp cho họ, cho phép bạn quản lý chúng, và điều tra hành vi vi phạm có thể có đối với các Điều khoản dịch vụ chúng tôi cũng như việc làm sai trái liên quan đến các Dịch vụ. Nếu bạn gửi thông tin từ các Dịch vụ đến thiết bị di động của bạn thông qua tin nhắn văn bản SMS, chúng tôi có quyền lưu lại số điện thoại của bạn, nhà mạng, cũng như ngày và giờ tin nhắn được xử lý. Các nhà mạng có quyền tính phí người nhận cho văn bản mà họ nhận được.

Thông tin chúng tôi thu thập bằng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động.
Chúng tôi được quyền tự động thu thập những thông tin nhất định về máy tính hoặc các thiết bị (bao gồm cả thiết bị di động) mà bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ, và về việc sử dụng các Dịch vụ của bạn, thậm chí nếu bạn sử dụng các Dịch vụ mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập.

 • Thông tin về sử dụng: Chi tiết về việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, các bản ghi dữ liệu và các dữ liệu liên lạc khác và các nguồn mà bạn truy cập và sử dụng trên hoặc thông qua các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin về máy tính và thiết bị: Thông tin về máy tính, kết nối Internet và thiết bị di động của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành, nền tảng, loại trình duyệt, thông tin duyệt web khác (kết nối, tốc độ, kiểu kết nối v.v.), loại thiết bị, mã nhận dạng thiết, thông tin về mạng di động và số điện thoại của thiết bị.
 • Thông tinvà các tập tin lưu trữ: Các ứng dụng của chúng tôi cũng được phép truy cập vào siêu dữ liệu và các thông tin khác liên quan đến các tập tin khác được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn. Có thể bao gồm, ví dụ, thông tin hình ảnh, âm thanh và các đoạn phim, số liên lạc cá nhân và sổ địa chỉ.
 • Thông tin vị trí: Các ứng dụng của chúng tôi thu thập thông tin thời gian thực về vị trí của thiết bị của bạn, như đã được bạn cho phép.
 • URL truy cập cuối cùng: URL của trang web bạn vào xem lần cuối trước khi vào các trang web của chúng tôi.
 • ID thiết bị di động: Mã nhận dạng thiết bị di động (như IDFA hoặc các ID thiết bị khác trên các thiết bị của Apple như iPhone và iPad), nếu bạn đang sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị di động, chúng tôi được quyền sử dụng các ID của thiết bị di động (mã nhận dạng duy nhất gán cho một thiết bị của nhà sản xuất), thay vì dùng các cookie, để nhận ra bạn. Chúng tôi được quyền làm điều này để ghi lại các sở thích của bạn và theo dõi việc bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi. Không như cookie, ID thiết bị di động không thể được d. Các công ty quảng cáo được quyền sử dụng các ID thiết bị để theo dõi việc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, theo dõi số lượng quảng cáo đã hiển thị, đo lường hiệu quả quảng cáo và hiển thị quảng cáo liên quan hơn đối với bạn. Các công ty phân tích được quyền sử dụng ID thiết bị di động để theo dõi việc bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi.
 • Sở thích của bạn:. Sở thích và các thiết lập của bạn như múi giờ và ngôn ngữ.
 • Hoạt động của bạn trên các Dịch vụ: Thông tin về các hoạt động của bạn trên các Dịch vụ, chẳng hạn như các truy vấn tìm kiếm, bình luận, tên miền, kết quả tìm kiếm đã chọn, số lần nhấp chuột, các trang đã xem và thứ tự các trang, bạn vào các Dịch vụ của chúng tôi bao lâu, ngày và giờ bạn sử dụng các Dịch vụ, các bản ghi lỗi, và các thông tin tương tự khác.
 • Tình trạng di động: Dành cho người dùng ứng dụng di động, trạng thái trực tuyến hoặc ngọai tuyến của ứng dụng của bạn.

Dữ liệu ẩn danh hoặc không xác định
Chúng tôi có quyền ẩn danh tính và/hoặc hủy thông tin danh tính đối với thông tin thu thập từ bạn qua các Dịch vụ hoặc qua các phương tiện khác, gồm cả qua việc sử dụng các công cụ phân tích web của bên thứ ba theo mô tả dưới đây. Vì thế, việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đã tổng hợp và/hoặc đã hủy thông tin danh tính không bị hạn chế bởi Chính sách bảo mật này, và nó có thể được sử dụng và tiết lộ cho người khác mà không bị giới hạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ và về bạn cho nhiều mục đích, để:

 • Xử lý và trả lời các yêu cầu của bạn
 • Hiểu rõ người dùng của chúng tôi (những gì họ làm trên các Dịch vụ của chúng tôi, những tính năng mà họ thích, họ sử dụng chúng ra sao, v.v.), cải tiến nội dung và các tính năng của các Dịch vụ của chúng tôi (như bằng cách cá nhân nội dung mà bạn quan tâm), xử lý và hoàn tất các giao dịch của bạn, và đưa ra các ưu đãi đặc biệt.
 • Quản các Dịch vụ của chúng tôi và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật.
 • Gửi bạn thông tin mà bạn yêu cầu hoặc có thể có ích cho bạn.
 • Gửi bạn những câu hỏi từ những người dùng khác mà bạn có thể trả lời nếu bạn đã đăng ký.
 • Cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo có liên quan đến bạn.
 • Tạo và kiểm tra báo cáo và dữ liệu về, và để tiến hành nghiên cứu về, cơ sở người dùng và mô hình sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Tổ chức các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.
 • Hỗ trợ khách hàng.
 • Gửi cho bạn các thông báo về tài khoản của bạn.
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ các hợp đồng bất kỳ ký kết giữa bạn và chúng tôi, để phục vụ cho việc gửi hóa đơn và thu tiền.
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi về các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác được cung cấp thông qua các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi được phép mô tả bằng bất kỳ cách nào khác khi bạn cung cấp thông tin.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng được quyền sử dụng thông tin của bạn để liên lạc giới thiệu với bạn về hàng hoá và dịch vụ của riêng chúng tôi và của bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này, xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp trên mẫu đơn mà qua đó chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn và/hoặc điều chỉnh tùy chọn người dùng của bạn trong hồ sơ tài khoản.

Chúng tôi được quyền sử dụng các thông tin mà chúng tôi đã thu thập được từ bạn để chúng tôi hiển thị các quảng cáo cho các đối tượng mục tiêu của các nhà quảng cáo của chúng tôi. Thậm chí dù chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này mà không có sự đồng ý của bạn, nếu bạn nhấn vào hoặc tương tác theo cách nào khác với một quảng cáo, nhà quảng cáo có thể mặc nhận rằng bạn đáp ứng được các tiêu chí mục tiêu của họ.

TRUY CẬP & SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để ghi lại chính xác các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bất kỳ thông tin cập nhật nào sau đó.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại, cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, và bạn có thể đặt yêu cầu với chúng tôi rằng thông tin cá nhân của bạn không chính xác, không đầy đủ, hoặc không thích hợp cho các mục đích hợp pháp, hoặc đang được xử lý theo cách vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.

Quyền xem, cập nhật, sửa và các thông tin cá nhân của bạn có thể bị giới hạn, tùy thuộc vào luật pháp sở tại: (i) nếu yêu cầu của bạn có tính lạm dụng hoặc bất hợp lý quá mức, (ii) khi quyền hoặc sự an toàn của một hay nhiều người khác bị xâm phạm, hoặc (iii ) nếu các thông tin hoặc tài liệu bạn yêu cầu liên quan đến thủ tục tố tụng pháp lý hiện tại hoặc có thể diễn ra sau này giữa bạn và chúng tôi, hoặc cung việc cấp quyền truy cập cho bạn có thể phương hại đến các cuộc đàm phán giữa chúng ta hoặc cuộc điều tra các hoạt động bất hợp pháp có thể có. Quyền xem, cập nhật, sửa và thông tin của bạn tuân theo chính sách lưu trữ hồ sơ của chúng tôi và luật pháp hiện hành, bao gồm cả các yêu cầu lưu giữ theo luật định.

LƯU GIỮ DỮ LIỆU VÀ CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

Bạn có thể đóng tài khoản của bạn bằng cách truy cập trang cài đặt hồ sơ của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ các bài đăng công khai của bạn khỏi người xem và/hoặc tách chúng ra khỏi hồ sơ tài khoản của bạn, nhưng chúng tôi được phép giữ lại các thông tin về bạn nhằm phục vụ cho các mục đích được cho phép theo Chính sách bảo mật này, trừ khi bị pháp luật ngăn cấm. Sau đó, chúng tôi hoặc sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của bạn hoặc hủy thông tin danh tính của nó để thông tin này vô danh và không khiến danh tính của bạn bị nhận dạng. Ví dụ, chúng tôi được phép giữ lại các thông tin nhằm ngăn chặn, điều tra, hoặc xác định những việc làm sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền tùy thời sửa đổi Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong các thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, các tính năng của các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc những cải tiến trong công nghệ. Vui lòng vào xem trang này định kỳ để nắm thông tin về các thay đổi. Việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi trọng yếu nào trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó ở đây. Vui lòng xem kỹ những thay đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng các thay đổi trong Chính sách bảo mật này đồng nghĩa bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc xử lý/sử dụng thông tin do bạn cung cấp hoặc về Chính sách bảo mật của TICOM, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ INFO@TICOM.VN hoặc gửi đến địa chỉ sau:


 
Công ty TNHH Quốc Tế TICOM
Địa chỉ: Khu phố TMC Hải Tân, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, T. Hải Dương, Việt Nam